Op naar een groener Hengelo!

Groener Hengelo is april 2016 opgericht als digitaal meldpunt voor duurzame burgerinitiatieven. Hieruit is Stichting Groener Hengelo ontstaan: een flexibel samenwerkingsverband van mensen waarin elk individu een bijdrage wil en kan leveren aan de missie van de organisatie. Stichting Groener Hengelo heeft als missie om groene ideeën en duurzame initiatieven om te zetten in daden! Bovenal willen we als stichting inspireren!

Stichting Groener Hengelo is dan ook zonder politieke kleur en gericht op samenwerking met álle partijen die willen bijdragen aan een duurzamer Hengelo. Onder duurzaamheid verstaan we alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde stad met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. We zijn een onafhankelijk initiatief: van, voor en door Hengelose inwoners!

Heb jij een groen idee of duurzaam initiatief? Stuur dan je suggestie in op deze website, wellicht kunnen wij helpen of ondersteunen. Groener Hengelo stelt graag haar netwerk ter beschikking en wellicht kunnen we via ons project de Groene Loper Hengelo ondersteuning bieden!

Ook last van een regel die jouw duurzame initiatief in de weg staat of heb je een idee?

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.

De Groene Stad

10 ingezonden suggesties

  • Nikki Holtkamp
  • Berflo Es

Afval verminderen aan de voorkant stimuleren

Het terugdringen van “single user” plastic zoals verpakkingen, zakjes en rietjes wordt steeds meer onder de aandacht gebracht. Vaak is niet bekend wat alternatieven zijn (brood en vlees móet je toch wel in plastic vervoeren?), zijn alternatieven niet makkelijke voorhanden (op de markt zijn wel veel plastic maar geen stoffen tassen voorhanden), of is het plastic simpelweg moeilijk of niet te vermijden (dat rietje dat je standaard in je drankje

  • Tom Zomer
  • Thiemsland

Stadswandelnetwerk

Laatst ben ik Marc ten Barge tegengekomen en heb over wandelroutes in de gemeente gesproken. Naar aanleiding hiervan doe ik hier het idee aan de hand om een stadswandelnetwerk in Hengelo op te gaan zetten. We hebben veel groen en mooie gebouwen en plekjes in Hengelo. Dit alles zou je kunnen verbinden met uitgezette en gemarkeerde wandelingen. Dit zou met bewoners kunnen die op deze manier geactiveerd worden en in

  • Suzanne
  • Hengelose Es, Tichelwerk

Centraal vuurwerk

Ook nu in juni wordt bij ons in de wijk regelmatig vuurwerk afgestoken en moeten we vaak reststukjes uit tuin en straat verwijderen. Laat staan in de laatste en eerste maand van een jaar.
Goed idee om in het kader van milieuvervuiling en veiligheid te pleiten voor jaarlijks een centraal, professioneel afgestoken vuurwerk en een verbod op particulier afsteken.

  • Roel
  • Wilderinkshoek

Groene daken en gevels

Suggestie: in Hengelo de daken en blinde gevels van nieuwe gebouwen van overheid, bedrijven en Welbions voortaan verplicht deels bedekken met planten of zonnepanelen. Hetzelfde verplichten bij renovatie van bestaande gebouwen van dergelijke instellingen. Groene daken zijn ondertussen deels verplicht in diverse landen als Frankrijk, Canada, Duitsland, Spanje, Italië en Australië. Dergelijke daken vangen fijnstof en andere luchtverontreinigingen op en bevorderen zo de gezondheid. Ze vangen ook regenwater op, wat

  • Jurriaan Knol
  • Groot Driene, spoorlijn ligt in Berflo Es

Spoorlijn naar Twekkelo als groene verbinding

De oude lokaalspoorlijn naar Twekkelo (beter bekend als het Akzo lijntje), is niet alleen cultuurhistorisch en toeristisch waardevol, maar ook ecologisch. De spoorbermen kunnen veel kansen bieden voor flora en fauna. Landschap Overijssel, Groene Kennispoort Twente en AOC Oost willen hierbij adviseren. Afstemming met gemeentelijke plannen is gewenst, soms vraagt dat andere keuzes. Brede (politieke) steun is daarbij zeer welkom!